Velika tekstilna instalacija Zemlja, seme

15. junija 2022

Velika tekstilna instalacija Zemlja, seme

Sodobni tekstilni center Kreativnice

 

The Grand textile instalation Soil, Seed

Contemporary textile hub Kreativnice

 

21. 6. 2022–28. 8. 2022

Grajski zaprti vrt Loškega muzeja Škofja Loka 

Škofja Loka Museum enclosed castle garden

Velika tekstilna instalacija »Zemlja, seme« preizprašuje vprašanja našega odnosa do zemlje, prsti in semen. Odkriva pomene in simboliko semen, opozarja na ohranjanje ekosistemov, biodiverzitete… Tako kot se prebujajo gibanja za samooskrbo in skupnostne prakse, ki kažejo alternativo sicer navidezno možni neskončni rasti, na ta vprašanja odgovarjajo tudi avtorice. Na svoj način, s skupnim delom in iskanjem rešitev, z ustvarjalnostjo.

Štiri avtorice so svoje znanje in izraznost prepletle med žlahtnostjo rodovitne prsti in nadzemnim svetom, ki to prst obrašča, varuje, se iz nje napaja. Vsaka v svoji prepoznavni tehniki – od tkanja, polstenja, barvanja in tiska z rastlinami do prešivanja lanenih tkanin – in prepoznavnem izraznem slogu. Skupno tekstilno delo Zemlja, prst se nadgrajuje s posameznimi avtorskimi deli: Nina Vastl Štefe (Črno seme), Anja Musek (Zemlja – lan – zemlja), Lili Panjtar (Novo življenje), Silva Horvat (Koruzno sonce). Vsi skupaj pa tvorijo edinstven ekosistem.

 

The Grand textile installation “Soil, Seed” deals with the question of our relationship to the soil and the seeds. It reveals the meanings and symbolism of seeds, emphases the importance of the preservation of ecosystems, biodiversity… Just self-sufficiency movements and community practices that show an alternative to otherwise seemingly possible endless growth are awakening the authors answer these questions. In their own way through joint work, solution-seeking and creativity.

The four artists have paired their knowledge and expressiveness with the nobility of fertile soil and the above-ground world, which overgrows, protects and feeds on this very soil. Each of them used her distinctive technique – from weaving, felting, plant dyeing and botanical printing to quilting linen fabrics – and signature expressive style. Their joint work is enhanced with the artists’ individual works: Nina Vastl Štefe (The Black Seed), Anja Musek (Soil – Flax/Linen – Soil), Lili Panjtar (The New Life), Silva Horvat (The Corn Sun), which form a one-of-a-kind ecosystem.

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

Vabimo vas, da se pridružite našim sledilcem. Na vaš e-naslov bomo pošiljali novice o dogajanju v našem rokodelskem centru.

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.