Spletna razstava Vključujoče rokodelstvo

31. maja 2020

Termin:
05. 05. 2020

Prostor:
Rokodelski center DUO, Mestni trg 34, 4220 Škofja Loka

V mesecu maju je v RC DUO Škofja Loka potekala razstava Vključujoče rokodelstvo.

Rokodelstvo ima številne pozitivne učinke na posameznika in skupnost, v kateri živi. Izjemnega, a včasih spregledanega pomena je tudi vpliv rokodelstva na posameznikovo duševno zdravje, na opolnomočenje ranljivih skupin in njegov terapevtski vidik.
Z razstavo Vključujoče rokodelstvo opozarjamo na slednje in izpostavljamo organizaciji, ki vsaka na svoj način s pomočjo rokodelskih veščin prispevata k vključevanju ranljivih skupin v širšo skupnost.

VKLJUČUJOČE ROKODELSTVO
Rokodelstvo ima številne pozitivne učinke na posameznika in skupnost, v kateri živi. Med njimi največkrat izpostavljamo povezavo s predniki in nadgrajevanje tradicije, krepitev lokalne ekonomije, neobremenjujoč vpliv na okolje z uporabo naravnih materialov in nizko porabo energije, etično proizvodnjo, krepitev identitete skupnosti in druge. Izjemnega, a včasih spregledanega pomena pa je tudi vpliv rokodelstva na posameznikovo duševno zdravje, na opolnomočenje ranljivih skupin in njegov terapevtski vidik.
Z razstavo opozarjamo na slednje in izpostavljamo organizaciji, ki vsaka na svoj način s pomočjo rokodelskih veščin prispevata k vključevanju ranljivih skupin v širšo skupnost.
Ko govorimo o pozitivnih učinkih rokodelstva na naše zdravje, po celem svetu prepoznavamo iste ključne besede – zmanjšan stres, sprostitev, občutek dosežka in uresničevanja ciljev, povečana sreča in samozavest, zmanjšana tesnoba, izboljšane kognitivne sposobnosti, izboljšan spomin, zbranost itn.
Z razstavo vas vabimo, da te pozitivne učinke najdete tudi pri sebi, jih prepoznate in negujete…

ŠENT
Namen združenja je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost.
Združenje je bilo leta 1993 ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje zaposljive osebe ter njihove svojce.
Svoje poslanstvo ŠENT uresničuje skozi različne programe, ki jih izvaja. Povezuje različne programe zaposlovanja, dnevne centre, stanovanjske skupnosti, programe socialnega zagovorništva in destigmatizacije, program za uživalce drog in zavetišče za brezdomce.
Razstavljeni izdelki so nastali v okviru programa Socialna vključenost, ki ga ŠENT izvaja v Radovljici, Kranju, Mariboru, Postojni, Radljah ob Dravi, Novem mestu, Celju in Trbovljah. Program socialne vključenosti je namenjen ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. Vključenim pomaga pri motiviranosti, razvijanju in pridobivanju delovnih veščin ter jih uči načinov vključevanja v družbo.

ZADRUGA POMELAJ
Pomelaj je zadruga za delovno opolnomočenje invalidov in drugih ranljivih skupin iz Prekmurja.
Deluje po principih enakopravnega sodelovanja, vzajemne pomoči in samopomoči. S spoštovanjem lokalnih tradicij in veščin ustvarja nove priložnosti za delo in razvoj podeželja. Njeno poslanstvo je odkrivati in razvijati potenciale ljudi, soustvarjati prostor in priložnosti za razvoj podjetništva ter turizma z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine.
V Pomelaju nastajajo izdelki iz koruznega ličja, za katere je značilen način pletenja brez rezanja gradiva. Uporabne izdelke iz bilja prekmurske trdinke odlikuje trpežnost, trajnost in 100% naravnost.
Iz vrbovega šibja pa nastajajo najrazličnejše košare. Tudi vrbo v Pomelaju gojijo sami. V vsak izdelek so poleg pletarskih veščin vpletena tudi znanja o gojenju vrbe in njene obdelave.

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

Vabimo vas, da se pridružite našim sledilcem. Na vaš e-naslov bomo pošiljali novice o dogajanju v našem rokodelskem centru.

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.