Ohranjanje tradicije rokodelstva tudi z novim projektom Roko-delci

29. oktobra 2020

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja, ki deluje znotraj Razvojne agencije Sora d.o.o., je bila uspešna na 5. javnem razpisu Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Pridobila je 90.006,14 eurov nepovratnih evropskih sredstev za izvedbo projekta na temo rokodelstva na celotnem Škofjeloškem območju.

“Ključne aktivnosti projekta bodo nadgradnja obstoječih rokodelskih produktov, razvoj novih ter ustrezna predstavitev, trženje in interpretacija bogate rokodelske dediščine in znanja.”

S koncem meseca junija 2020 so bili znani rezultati 5. javnega razpisa Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Od vseh prejetih projektnih idej je bilo na nivoju celotne Slovenije odobrenih 9 projektov sodelovanja med Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Med njimi je bil tudi projekt Roko – delci, ki ga je Lokalna akcijska skupina loškega pogorja prijavila skupaj s partnerji. Škofjeloško območje je tako pridobilo 90.006,14 eurov dodatnih sredstev za njegovo izvedbo. Na ravni partnerstva slovenskih LAS smo se povezali z LAS s CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko ter LAS Dobro za nas. Partnerstvo na ravni našega LAS pa povezuje Razvojno agencija Soro d.o.o, Loški muzej Škofja Loka in Območno obrtno – podjetniško zbornico Škofja Loka.

Projekt se bo pričel izvajati z letošnjim oktobrom in se bo zaključil februarja leta 2023. Nastal je zaradi prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, njihovega prenosa, nadgradnje s strokovnimi smernicami in predstavitve ter trženja rokodelstva. Vsi LAS – i, ki sodelujemo v tem projektu, imamo na svojem območju aktivno delujoč rokodelski center. Na Škofjeloškem je to Rokodelski center DUO Škofja Loka, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Sora d.o.o. Ključne aktivnosti projekta bodo nadgradnja obstoječih rokodelskih produktov, razvoj novih ter ustrezna predstavitev, trženje in interpretacija bogate rokodelske dediščine in znanja. Na Škofjeloškem bosta v ospredje postavljeni dve rokodelski obrti – pletarstvo in obdelava volne.

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

Vabimo vas, da se pridružite našim sledilcem. Na vaš e-naslov bomo pošiljali novice o dogajanju v našem rokodelskem centru.

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.