Roke polne znanja, Loški muzej Škofja Loka

Primerno za: vse triade osnovnih šol

Trajanje:
45 minut

Cena:
3,60 EUR/osebo ali 4,20 EUR/osebo

Pedagoški program Polne roke znanja – učna ura iz rokodelstva

Primerno za: predšolske skupine, 1. triada, 2. triada, 3. triada, srednje šole, odrasli

Čas trajanja: 45 minut

Cena: 3,60 EUR/2. triada, 3. triada, srednje šole, odrasli

Cena: 4,20 EUR/predšolske skupine, 1. triada (otroke po zbirkah vodi vodička Lisička)

 

Začenjamo na loškem gradu, v katerem domuje Loški muzej Škofja Loka. Obisk muzeja mlade obiskovalce popelje skozi del etnoloških zbirk in jim predstavi zanimivi svet klekljarstva, klobučarstva, glavnikarstva ter platnarstva in barvarstva. Izhodišče je freska Sv. Nedelje iz sredine 15. stoletja, ki prikazuje rokodelstvo tistega časa.

Preko zanimivih dejstev in zgodb učenci spoznajo, kdaj se je domača obrt razvila in kako je vplivala na življenje ljudi. Tekom celotnega obiska so učenci spodbujeni, da s pomočjo lastne domišljije in pridobljenega znanja iščejo povezave med preteklostjo in sodobnim življenjem.

Primerno za vse triade osnovnih šol

Pedagoški program Polne roke znanja – učna ura iz rokodelstva je primeren za vse triade osnovnih šol. Prvi triadi pri spoznavanju rokodelstva na Loškem na pomoč priskoči vodička Lisička, ki otroke spodbuja k aktivnemu sodelovanju in učenju.

Cilji za vse triade so aktivno sodelovanje in učenje, spoznavanje rokodelstva na Loškem, razvoj odnosa do kulturne dediščine, njenega ohranjanja in varovanja ter kulturnih ustanov, odnos do dejstev, strpnost do negotovosti, odprtost za sprejemanje zamisli drugih, razvijanje kritičnega in kompleksnega razmišljanja ter občutljivost za dogajanja v naravnem in družbenem okolju.

Prijavi se na E-novice

Vabimo vas, da se pridružite našim sledilcem. Na vaš e-naslov bomo pošiljali novice o dogajanju v našem rokodelskem centru.

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.